PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CẨM GIÀNG
TRƯỜNG THCS LAI CÁCH
ĐỀ TRẮC NGHIỆM ONLINE
 
Chú ý: Học sinh tham gia tự nguyện, không bắt buộc phải tham gia!
 
 
Hướng dẫn các em dùng MÁY TÍNH đăng nhập vào Microsoft Teams để tham gia học trực tuyến
Hướng dẫn các em dùng ĐIỆN THOẠI đăng nhập vào Microsoft Teams để tham gia học trực tuyến
 
Trưởng ban biên tập: Vũ Thị Đức - Hiệu trưởng
Địa chỉ: Thị trấn Lai Cách - Huyện Cẩm Giàng - Tỉnh Hải Dương - ĐT:03203783774
Web: http://thcslaicach.camgiang.edu.vn - Email:
Đăng nhập