PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CẨM GIÀNG
TRƯỜNG THCS LAI CÁCH
 MÀN HÌNH TRA CỨU THÔNG TIN ẤN PHẨM THEO TÊN TÁC PHẨM
Nhập  tên ấn phẩm để tìm kiếm (Ví dụ nhập từ toán 7)
Từ khóa 1 :   Từ khóa 2 :   Từ khóa 3 :
 
Xem chi tiếtTên ấn phẩmHọ và tên tác giảChủng loạiAi đã mượn ?
GK7-00205 Tài liệu giáo dục địa phương Tỉnh Hải Dương lớp 7LƯƠNG VĂN VIỆTSách giáo khoa lớp 7- sách mới Trong kho
GK7-00204 Tài liệu giáo dục địa phương Tỉnh Hải Dương lớp 7LƯƠNG VĂN VIỆTSách giáo khoa lớp 7- sách mới Trong kho
GK7-00203 Tài liệu giáo dục địa phương Tỉnh Hải Dương lớp 7LƯƠNG VĂN VIỆTSách giáo khoa lớp 7- sách mới Trong kho
GK7-00202 Tập bản đồ thực hành Địa lí 7Phạm Ngọc TrụSách giáo khoa lớp 7- sách mới Trong kho
GK7-00201 Tập bản đồ thực hành Địa lí 7Phạm Ngọc TrụSách giáo khoa lớp 7- sách mới Trong kho
GK7-00200 Tập bản đồ thực hành Địa lí 7Phạm Ngọc TrụSách giáo khoa lớp 7- sách mới Trong kho
GK7-00199 Tập bản đồ thực hành Địa lí 7Phạm Ngọc TrụSách giáo khoa lớp 7- sách mới Trong kho
GK7-00198 Tập bản đồ thực hành Địa lí 7Phạm Ngọc TrụSách giáo khoa lớp 7- sách mới Trong kho
GK7-00197 Tập bản đồ thực hành Địa lí 7Phạm Ngọc TrụSách giáo khoa lớp 7- sách mới Trong kho
GK7-00196 Tập bản đồ thực hành Địa lí 7Phạm Ngọc TrụSách giáo khoa lớp 7- sách mới Trong kho
GK7-00195 Tập bản đồ tranh ảnh lịch sử 7Nguyễn Thị CôiSách giáo khoa lớp 7- sách mới Trong kho
GK7-00194 Tập bản đồ tranh ảnh lịch sử 7Nguyễn Thị CôiSách giáo khoa lớp 7- sách mới Trong kho
GK7-00193 Tập bản đồ tranh ảnh lịch sử 7Nguyễn Thị CôiSách giáo khoa lớp 7- sách mới Trong kho
GK7-00192 Tập bản đồ tranh ảnh lịch sử 7Nguyễn Thị CôiSách giáo khoa lớp 7- sách mới Trong kho
GK7-00191 Tập bản đồ tranh ảnh lịch sử 7Nguyễn Thị CôiSách giáo khoa lớp 7- sách mới Trong kho
12345678910...