PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CẨM GIÀNG
TRƯỜNG THCS LAI CÁCH
DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT THÀNH TÍCH XUẤT SẮC