PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CẨM GIÀNG
TRƯỜNG THCS LAI CÁCH
QUẢN LÍ CÁC LOẠI VĂN BẢN

 
 
STTTrích yếu nội dungNgàyTải về
1 Quyết định-3822-tài liệu truyền thông-phòng,chống dịch Covid-19 trong trường học 29/11/2021 [HyperLink19]
2 Tủ sách kim đồng trường THCS Lai Cách 24/04/2015 [HyperLink19]
3 Sách tham khảo trường THCS Lai Cách 24/04/2015 [HyperLink19]
4 Sách nghiệp vụ trường THCS Lai Cách 24/04/2015 [HyperLink19]
5 Sách giáo khoa trường THCS Lai Cách 24/04/2015 [HyperLink19]
6 Kế hoạch chiến lược phát triển trường THCS Lai Cách 24/04/2015 [HyperLink19]
7 Báo cáo hội thảo văn năm 2012 16/04/2012 [HyperLink19]
8 Phiếu kê khai hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo năm 2011, 2012. 10/04/2012 [HyperLink19]
9 Hướng dẫn thực hiện hưởng phụ cấp thâm niên cho giáo viên. 10/04/2012 [HyperLink19]
10 Hướng dẫn tổ chức rèn kỹ năng sống. 10/04/2012 [HyperLink19]
11 Mẫu bìa SKKN (11-12) 10/04/2012 [HyperLink19]